Nieuwe platenwarmtewisselaar nodig?

Bent u op zoek naar een platenwarmtewisselaar die efficiënt en kostenbesparend is? Bent u op zoek naar maatwerk voor uw specifieke situatie? Kies dan voor WCR. Wij leveren compleet nieuwe platenwarmtewisselaars voor alle industrieën en voor elke gewenste applicatie. De platenwarmtewisselaars worden ontworpen op basis van uw product- en procesparameters. Hierdoor ontvangt u altijd een platenwarmtewisselaars op maat.

Voordelen van onze platenwarmtewisselaar

  • De platenwarmtewisselaar heeft een hoge thermische efficiency en daardoor financieel vele malen aantrekkelijker dan andere type warmtewisselaars.
  • Flexibiliteit: te allen tijde kan de platenwarmtewisselaar uitgebreid worden als de product- en/of procesomstandigheden hierom vragen.
  • De warmtewisselaar is ruimtebesparend en eenvoudig in onderhoud.

Effectieve warmteoverdracht zorgt voor lage kosten

De platenwarmtewisselaar kent een zeer effectieve warmteoverdracht. Dit komt door het geribbelde patroon in de platen en de relatief nauwe kanalen, waardoor al bij zeer lage productstromen een zeer hoge turbulentie wordt bereikt. Als gevolg van dit hoge rendement is er minder warmtewisselend oppervlak nodig en kan dus volstaan worden met een vele malen kleinere platenwarmtewisselaar.

De effectieve warmteoverdracht van de platenwarmtewisselaar maakt het mogelijk dat er gewerkt kan worden met zeer dicht bij elkaar liggende temperatuurtrajecten. Dit is met name van belang in warmteterugwinnings- en regeneratieve processen. Temperaturen die elkaar tot op 0,5°C benaderen zijn mogelijk.

Flexibiliteit door uitbreidingsmogelijkheden

Een ander belangrijk voordeel van de platenwarmtewisselaar ten opzichte van andere warmtewisselaars is dat deze eenvoudig is uit te breiden. Vraagt uw proces om meer capaciteit van de warmtewisselaar? Dit wordt eenvoudig bereikt door het bijplaatsen van extra platen. U hoeft dus niet te investeren in een nieuwe platenwarmtewisselaar. WCR assisteert u graag over het opnieuw inrichten van uw huidige platenwarmtewisselaars.

Meerdere processen in één platenwarmtewisselaar

Een platenwarmtewisselaar kan uit meerdere secties opgebouwd worden. Deze secties worden van elkaar gescheiden door een plaat, waarop (eventueel) extra aansluitingen aangebracht zijn. Dit maakt het mogelijk om in één unit te verwarmen, te koelen, meerdere processtromen te hebben of een regeneratief proces toe te passen. Platenwarmtewisselaar van WCR

Enkel- of meergroeps uitvoering

Er zijn twee uitvoeringen van de platenwarmtewisselaar: enkelgroeps (single-pass) en multigroep (multi-pass). Welke uitvoering de voorkeur heeft, is afhankelijk van uw productieproces. De single-pass heeft vaak de voorkeur, omdat de procesaansluitingen voor het leidingwerk zich hierbij aan de vaste frameplaat bevindt. Dit vereenvoudigd de- en montage van uw platenwarmtewisselaar.

In sommige gevallen is een multi-pass echter noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer de gewenste temperatuurtrajecten erg dicht bij elkaar liggen of als er sprake is van een geringe massastroom. Ook externe factoren kunnen vragen om een multi-pass, zoals een beperking in toegestane hoogte, waardoor de plaat een geringe thermische lengte heeft. Omdat er in deze gevallen gekozen wordt voor meerdere kleine platen, is een multi-pass uitvoering het meest efficiënt.

Eenvoudig in onderhoud

De- en montage van de platenwarmtewisselaar is heel eenvoudig. Door het verwijderen van de trekbouten en het terugschuiven van de drukplaat wordt het mogelijk het platenpakket te inspecteren en – indien nodig – te reinigen. Mocht het noodzakelijk zijn de pakkingen te vervangen, dan kunnen de platen makkelijk uit het frame worden verwijderd.

Opbouw van een platenwarmtewisselaar

  • Framedelen: Het frame dat het platenpakket tegen elkaar aandrukt, bestaat uit een vaste frameplaat (head) en een losse drukplaat (follower). De carrying bar boven in het frame en de guiding bar onder in het frame zorgen samen voor de uitlijning van het platenpakket. Het platenpakket wordt op de juiste aanspanmaat gemonteerd door middel van een variabel aantal trekbouten.
  • Platen: Meerdere platen vormen samen een platenpakket. Deze dunne, geribbelde platen worden in het frame tegen elkaar aangedrukt. De randen van de platen zijn voorzien van pakkingen. Door de platen zo tegen elkaar te drukken, ontstaan er kanalen tussen de platen waardoor de vloeistof wordt geleid. Als er een temperatuurverschil is tussen de vloeistoffen, wordt de warmte door de platen heen van de warme naar de koude vloeistof overgedragen.
  • Pakkingen: Pakkingen hebben twee functies: de eerste is de individuele platen van elkaar scheiden. De tweede is het voorkomen van ongewenste vermenging. Doordat de pakkingen voorzien zijn van lekpoorten, kan de vloeistof – in het geval van een calamiteit – naar buiten treden via de weg van de minste weerstand.

Neem contact op met WCR

Hebt u een nieuwe platenwarmtewisselaar nodig of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Bel naar 0318 – 50 11 51 of stuur een e-mail naar info@wcr.nl. Wij helpen u graag.