Petrochemische industrie

In de petrochemische sector wordt aardolie verwerkt en worden producten uit aardolie gefabriceerd. Strenge regelgeving en stijgende energieprijzen domineren. Hier kan efficiënte warmteoverdracht van platenwarmtewisselaars de operationele kosten minimaliseren en de winstgevendheid vergroten. Veel productiebedrijven in deze sector weten WCR Benelux B.V. te vinden. Aangezien deze bedrijven 24/7 produceren, is voorraad, expertise en daadkracht van onze Field Service Engineers cruciaal. Het ontzorgen van de technische dienst en het snel weer kunnen produceren binnen de afgesproken tijdslimiet is onze taak.